YOU ARE PROBABLY FED UP WITH THIS..

YOU ARE PROBABLY FED UP WITH THIS..

I know that a lot of you are fed up with this by now, but it’s still important. Read about my thoughts in this blogpost.

You are probably fed up with this..

Ni har säkert fått nog av alla nyheter kring det där viruset. Det där som börjar på C, som förknippas med ölen. Jag känner att Sverige inte tagit det på största allvar och jag har inte “fått nog” av allt det här. Det här är bara början för oss. Jag ska inte ägna blogginlägget helt åt detta då jag vet att en hel del av er kommer tänka “ska hon yttra sig om något hon inte har en susning om?”. Ni som tänker så, tänk om. Det finns inte en enda person i denna värld som har det rätta svaret på allt om något, det gör inte det.

My tip to you

Vet ni vad ni ska göra? (det här fick vi lära oss i skolan btw) Ni skall vara källkritiska. Ni ska lyssna, ta in information från alla håll och kanter, analysera och därefter komma fram till något som ni står bakom. I dagens sociala samhälle är det precis såhär vi skall analysera all information. Analysera och analysera. Eller vad säger ni?
Om ni vill läsa senaste uppdateringen om viruset gör ni det bäst här.

English

You’ve probably had enough of all the news about that virus. The thing that starts with C, which is associated with the beer. I feel that Sweden has not taken it seriously and I have not “had enough” of all this. This is just the beginning for us. I’m not going to devote this whole blog post to this as I know a lot of you will be thinking “should she comment on something she doesn’t have a clue about?”. You who think so, think again. There is not a single person in this world who has the right answer to everything about anything, there is not.

My tip for you

You know what you should do? (we even got to learn this in school btw) You have to be source critical. You should listen, take in information from all directions, analyze and then come up with something that you stand behind. In today’s social society, this is exactly how we should do.
Analyze and again analyze. Or what do you say?

.. If you are fed up, let’s do below!

Jag har bestämt mig för att minimera min vistelse utomhus bland folk. Då jag bor i en väldigt liten stad stöter jag på människor väldigt sällan. Jag kommer givetvis ta promenader, besöka gymmet och gå till affären. Detta kommer jag dock göra när jag vet att det är mindre människor ute, antingen tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
Jag jobbar hemifrån på dagarna och tränar hemma väldigt mycket.
Vad mer kan man göra hemma? Nedan kommer mina tips!

 • Rensa lådor & garderober (det du inte behöver, sälj!)
 • Laga massa god mat tillsammans (eller själv!)
 • Netflixa
 • Baka
 • Drick vin
 • Läs den där boken som du aldrig haft tid med
 • Gå igenom allt ditt smink, rensa!
 • Deklarera
 • Planera för kommande semester (gör en plan B)
 • Ring en släkting
 • Unna dig något online
 • Städa hemmet (ordentligt!)
 • Följ nyheter & sociala medier för att vara up-to-date!
 • Spela spel
 • Njut av lite egen tid

Jag skulle kunna rabbla upp hur många till som helst! Vad har ni för tips att dela med er av?
Ps. Glöm inte att le nästa gång ni ser er själva i spegeln. Uppskatta det ni har just nu.

English

I have decided to minimize my outdoor stay among people. I live in a very small town, I rarely encounter people. Obviously, I will take walks, visit the gym once in a while and go to the store. I will do this when I know that there are less people out, either early in the mornings or late in the evenings.
During the workdays I am working from home and I workout a lot at home as well.
What more can you do at home? Here are my tips!

 • Clear drawers & wardrobes (what you don’t need, sell!)
 • Make lots of good food together (or by yourself!)
 • Netflixing
 • Bake
 • Drink wine
 • Read that book you never had time for
 • Go through all your makeup, sort & cleanse!
 • Declare taxes
 • Plan for upcoming holidays (make a plan B)
 • Call a relative
 • Treat yourself to something online
 • Clean the home (properly!)
 • Follow news & social media to stay up-to-date!
 • Play games
 • Enjoy the alone time

I could keep on going & give you more tips! Do you have any tips that you would like to share with me?
Ps. Don’t forget to smile the next time you see yourself in the mirror. Appreciate what you have right now.

Read my latest blogpost – How to make your hair strong again!

CLICK HERE
Follow:
Share: