HOW TO STAY POSITIVE

how to stay positive

How to stay positive even if you have a bad or horrible day. My key things that always helps me!

HOW TO STAY POSITIVE

Min absolut starkaste egenskap är att alltid vara positiv, no matter what! Det motsatta, negativitet äter upp mig och jag mår inte bra av att vistas i sådana miljöer. Jag får verkligen panik och jag gör allt för att ta mig ur en sådana situation med en gång, på ett eller annat sätt. Negativa människor är det värsta jag vat.
När jag gick på Campus sa en vän till mig: Undvik människor som tar energi från dig, umgås med dem som ger dig energi.
Och hörrni, det är verkligen livets sanning och det har sedan 2009 blivit mitt motto.

My absolute strongest feature is to always be positive, no matter what! The opposite, negativity eats me up and I don’t feel good about staying in such environments. I can really get panic and I do everything to get out of such a situation right away, in one way or another. Negative people are the worst people I know.
When I went to Campus, a friend once told me: Avoid people who take energy from you, be with those who gives you energy.
That is really the truth of life and since 2009 it has become my motto.

Poles are so negative!

WHO IS NEGATIVE?

En person som är negativ och alltid säger nej till saker, ställer jag mig ofta frågan, hur kan man vara så anti eller neggo (negativ) jämt? Framförallt, hur tusan orkar man vara så negativ ens?
Finns inget enhetligt svar på detta, såklart. Jag har insett att det helt enkelt ligger i människans natur att i någon form vara negativ (sidnotis: polacker är fruktansvärt negativa). Vi alla är negativa eller har en negativ inställning till något i livet, så är det bara, men det finns dem som är lite värre än alla andra. Dem som klagar och tycker att livet är bedrövligt. Dem som ser fel i alla andra förutom sig själva och dem som alltid tycker synd om sig själva. Det är dem personerna vi skall undvika, eller åtminstone ignorera och inte låta oss påverkas.
Jag har faktiskt ett par sådana personer i mitt liv (utan att nämna några namn) och jag ska tala om för er hur jag hanterar dem för att inte själv påverkas. För vad är det man brukar säga, man blir som man umgås (!).

A person who is negative and always says no to things, I often ask myself the question, how can one be so anti or neggo (negative) all the time? Above all, how do you even handle to be so negative?
There is no straight answer to this, of course. I have realised that it is simply in human nature that in some form be negative (side note: Poles are so negative). We are all negative or have a negative attitude to something in life, nothing strange about that, but there are those who are a little worse than everyone else. Those who complain and think that life is miserable. Those who see faults in everyone else except themselves and those who always feel sorry for themselves. These are the people who we should avoid, or at least ignore and not let ourselves be affected.
I actually have a couple of such people in my life (without mentioning any names) and I will tell you how I handle them in order not to be affected. Because, what do you normally say, For what is what you usually say, you become as you associate (!).

HOW TO AVOID TO BECOME ONE OF THEM

5 enkla men nödvändiga åtgärder! / 5 easy but necessary actions!

 1. Eliminera / Eliminate

  Låter väldigt drastiskt men detta är det absolut bästa! Har du möjlighet att säga “tack & hej” så gör det. Du kommer sannolikt inte att ångra dig. Jag menar, vem vill umgås med en person som är negativ och dyster jämt? Exakt.
  //Sounds very drastic but this is by far the best! Do you have the possibility to say “thank you & goodbye” then do it. You will probably not regret it. I mean, who wants to hang out with a person who is negative and boring all the time? Exactly.

 2. Undvika / Avoid

  Om du inte kan genomföra steg 1 försök att undvika sådana personer i högsta mån. Jag undviker att träffa vissa personer för ofta. Ju mer jag umgås med sådana personer desto mer irriterad blir jag. Träffa dem enbart när du måste och förbered dig mentalt inför varje möte. “Jag ska inte tillåta mig att påverkas…”
  //If you cannot complete step 1, try to avoid such persons to the greatest extent. I avoid meeting some people too often. The more I associate with such people the more irritated I become. Meet them only when you have to and prepare yourself mentally before each meeting. “I wont let them affect me…”

 3. Övertyga / Convince

  Om du mot förmodan vägrar att ge upp, försök att övertyga personen som är negativ att tänka annorlunda utan att hen själv tänker på det. Ställ personen i olika situationer och ta en diskussion med hen. Be dem förklara sitt tankesätt och förklara därefter ditt egna och försök att övertyga dem att det positiva övervinner alltid det negativa. Om du är en bra “pratare” eller säljare så är detta livets enklaste match för dig.
  //If you don’t want to give up on the person, try to convince the person who is negative to think differently without thinking about it himself. Set the person in different situations and have a discussion with them. Ask them to explain their mindset and then explain your own and attempt to convince them that the positive always overcomes the negative. If you are a good “speaker” or seller, this is the simplest match you will ever participate in.

 4. Man blir som man umgås / You become as you associate

  Omringa personen med människor som är positiva där hen är den enda som tänker negativt. Har personen ingen annan att vända sig till som är likasinnad och negativ så kommer hen sakta men säkert “konverteras” till positivism. Jag lovar! Det här händer inte över en natt dock. Det krävs därmed ett enormt tålamod från dig. Men det är så värt det i slutändan!
  //Surround the person with people who are positive where he/she is the only one who thinks negatively. If the person has no one else to turn to who is like minded and negative then slowly but surely he/she will “converts” to positivism. I promise! This doesn’t happen overnight. This requires a huge patience from you. But it’s so worth it in the end!

 5. Säg som det är! / Speak your mind!

  Du vägrar släppa taget om personen och du har försökt allt men det fungerar inte. Säg rakt ut vad som tynger ditt hjärta! “Nu är det såhär, jag tycker om dig och vill inte förlora dig som vän, ta därför det här på rätt sätt. Du tar väldigt mycket energi från mig på grund av…” En simpel konversation kan leda till många öppna fönster och dörrar, så våga att bara prata om det. Du själv kommer känna dig betydligt lättare.
  //You refuse to let go of the person and you have tried everything but it doesn’t work. Speak out what weighs your heart! “Now here it is, I like you and don’t want to lose you as a friend, so take this in the right way. You take a lot of energy from me because…” A simple conversation can lead to many open windows and doors, so dare to just talk about it. You yourself will feel much easier afterwards.

Are you a positive or a negative person?
How do you handle such persons in your life? Let me know below in the comment section.

Follow:
Share: