TURNING 30 – EXPIRATION DATE?

TURNING 30 - EXPIRATION DATE?

Turning 30 very soon and there is a lot going on in my mind. Read more about my “master plan” & why I’m not crying over that I haven’t sticked to it.

TURNING 30 – EXPIRATION DATE?

I hela mitt liv har jag haft mål, riktlinjer samt press när det kommer till mitt egna liv. Ingen har någonsin satt mina mål eller pressat mig till något. Det är något som jag själv varit väldigt duktig på att göra. Tidspress, tick-tack. Som kvinna, snart 30 (4 oktober), känns ovan lite extra mycket just nu. Sedan jag var 18 år har jag haft en plan som sträcker sig tills den dagen jag fyller 30 (som om att fylla 30 vore något bäst-före datum?). Mer om min plan kan ni läsa om nedan.

Throughout my life, I have had goals, guidelines and pressure when it comes to my own life. Nobody has ever set my goals or pushed me into anything. That’s something I’ve been very good at doing by myself. Time pressure, tick-tack. As a woman, soon 30 (4th of October), above feels a little bit more at the moment. Since I was 18, I have had a plan that stretches until the day I turn 30 (as turning 30 is some kind of expiration date?). More about my plan below.

THE PLAN

År 2007 påbörjade jag mina studier, år 2012 skulle jag avsluta dessa. Check på den! Därefter skulle jag upp till storstaden Stockholm och skaffa mig grym arbetslivserfarenhet. Check igen. Sedan skulle jag hitta min andra halva som jag vill spendera resten av mitt liv med. Jag fann honom på Instagram och flyttade till Warszawa. Check. Sedan skulle vi förlova oss, samtidigt skulle jag fokusera på min karriär (ett utav mina viktigaste mål). Check. Därefter skulle vi gifta oss och leva som gifta i ett par år. Återigen check. Min plan var att bli gravid när jag är 29 och föda när jag är 30. Inte check på den. Det ser ut som om jag inte kommer att hålla mig till min plan som jag som 18 åring skapade. Oh no. Men sedan började jag fundera, vad visste jag om livet som 18-åring egentligen? Helt absurt när jag tänker på det nu. Jag misstänker dock att jag inte är helt ensam om denna känsla. Ni är fler där ute som tänker precis likadant som mig. Därav detta inlägg.

In 2007 I started my studies, by 2012 I finished these. Check! Then I would move to the big city Stockholm and get myself some work experience. Check again. Then I would find my other half that I want to spend the rest of my life with. I found him at Instagram and moved to Warsaw. Check. Time for engagement, while focusing on my career (one of my biggest goals). Check. Get married and live as married for a couple of years. Again check. My plan was to get pregnant when I’m 29 and give birth when I’m 30. No check on this milestone. It appears that I will not stick to my plan that I created when I was 18. Oh no. But then I started to think, what did I know about life when I was 18? So absurd when I think about it now. I guess my plan doesn’t look so different from others, so I’m suspecting that I’m not entirely alone about this feeling. Hence this post.

TURNING 30 - EXPIRATION DATE?

WHEN ARE YOU EXPECTING?

Jag ska inte sticka under stolen med att samhället och det sociala har inte haft en påverkan på mig. Många i min omgivning, i min ålder har per idag man, hus och barn, flera barn till och med. Jag får frågan väldigt ofta “När ska ni ha?” “Är det inte dags nu?” “Kom igen, klockan tickar!”. Det känns som om samhället har programmerat in oss till att det är såhär det skall vara. Som om vi alla ska vara på samma nivå i livet. Jag tycker inte att åldern ska spela någon som helst roll i något, varken kärleken, framtiden eller karriären. Låt alla leva sina egna liv och i sin takt. Vi alla lever olika liv med olika prioriteringar. Det fina med livet är att vi alla får välja våra egna vägar, precis den väg vi själva vill gå. 

I make no secret of the fact that the society and social part haven’t had an impact on me. Many in my environment, by my age, have today, houses and children, several children even. I get the question very often “When will you have?” “Isn’t it time now?” “Come on, the clock is ticking!”. It feels like society has programmed us that it should be like this. Like we all need to be on the same level in life. I do not think that age should play any role in anything, neither love, the future or the career. Let everyone live their own lives and in their own pace. We all live different lives with different priorities. The beauty in life is that we all can choose our own paths, the paths we want to walk on. 

STOP THE PRESSURE!

Det handlar inte bara om ovan frågor, jag syftar till alla sorters frågor och förväntningar vi har på oss från omgivningen. Jag har uppnått 90% av min livsplan och resterande 10% kommer att uppnås, på ett eller annat sätt. Jag har inget bäst-före datum inprogrammerat och det borde inte du heller ha. Livet kan alltid förändras och vet ni vad? Det är helt okej om det gör det. Så länge vi själva känner oss okej med det, så är det helt upp till oss. Håller ni med mig eller har ni en helt annan syn på detta?

It’s not only about above questions, I am talking about all sorts of questions and expectations that we have on us from the society. I have achieved 90% of my life plan and the remaining 10% will be achieved in one or the other way. I have no expiration date programmed and you shouldn’t have it either. Life can always change and you know what? It’s totally OK if it does. As long as we are feeling fine with it, it’s totally up to our selfs. Do you agree with me or do you have a different perspective on this part?

TURNING 30 - EXPIRATION DATE?

Follow:
Share: