THERE’S NOTHING LIKE THE LIGHT FROM A WINDOW

THERE'S NOTHING LIKE THE LIGHT FROM A WINDOW

Selfies by the window. I am doing these quite a lot, but I’m not publishing them that often.

THERE’S NOTHING LIKE THE LIGHT FROM A WINDOW

(This post contains adlinks)
Jag älskar att fota selfies! Det är sällan jag lägger ut selfies dock, fråga mig inte varför men det händer bara inte. Varför fortsätta att ta selfies då? Jag gör det mest för min egna skull. För att spara och kunna ha och titta tillbaka senare i livet. Klyschigt jag vet men det är faktiskt därför. Får jag dessutom till en bra selfie (enligt mig) så boostar det mig och mitt självförtroende lite extra. Tar ni mycket selfies? 
Nedan hittar ni alla produkter som jag använde igår för att skapa denna nude/bronze look.

[shopr_shopthepost collection=”beauty” size=”large”]

I love to photograph selfies! I rarely publish selfies, don’t ask me why but it just doesn’t happen. Why keep taking selfies then? I do it mostly for my own sake. To save and to have a look back later in life. Cliché I know but that’s actually why. In addition, if I get a good selfie (according to me) that will also boosts me and my self-confidence a bit extra. Are you taking a lot of selfies?
Above you can find all the products that I used yesterday for this nude/bronze look.

8 March 

På tal om något helt annat, idag är det en väldigt speciell dag dessutom, Internationella Kvinnodagen. 1977 beslutade FN om att införa denna dag och i många länder idag är det även en helgdag. I Kina får kvinnorna till exempel eftermiddagen ledigt. Som alltid så finns det dem som är emot denna dag och menar på att om man fortfarande har en sådan dag, så betyder det att vi inte har lika rättigheter. Jag kan också tycka att jämställdhet borde upplysas 365 dagar om året och inte bara den 8:onde mars. Denna dag är dock historisk och jag tycker ändå att vi borde ha kvar den, men att man samtidigt arbetar mer mot jämställdhet över hela året. Jag vill ändå tro att under dessa 41 år sedan dagen infördes att man kommit väldigt långt. Det finns mycket mer att göra, men vi är definitivt på rätt väg. 

Speaking of something completely different today, it’s a very special day, International Women’s Day. In 1977, the UN decided to introduce this day and in many countries today is also a holiday. In China, for example, the women get the afternoon free. As always, there are those who oppose this day and mean that if one still has such a day, it means we don’t have equal rights. I also think that gender equality should be highlighted 365 days a year and not just the 8th of March. This day, however, is historic and I still think we should have it, but at the same time we must work more towards equality throughout the year. I still want to believe that these 41 years since the day was introduced that we have come a long way. There is much more to do, but we are definitely on the right track. 

THERE'S NOTHING LIKE THE LIGHT FROM A WINDOW

Follow:
Share: