YOU PROBABLY DIDN’T KNOW THIS ABOUT ME

YOU PROBABLY DIDN’T KNOW THIS ABOUT ME

Något som jag funderat en längre tid över är det här med sociala nätverk. Det finns dem som har väldigt stora sociala nätverk och det finns dem som har lite mindre till nästintill inget. Vad beror detta på? Jag ramlade över en artikel som jag fastnade för och speciellt fastnade jag för citatet; 

“You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.” 
– Dale Carnegie, 
How to Win Friends and Influence People

Det är verkligen sant. Om du frågade mig för 9-10 år sedan så hade citatet för mig inte betytt någonting. Fram tills jag var ca 20 år var jag väldigt självupptagen och tyckte att människor skulle vara intresserade av mig. Jag var aldrig riktigt intresserad av att höra något om någon. Kanske för att jag var ung och lite smått omogen men det var min inställning till människor då. Det krävdes en familjemedlem, vänskap eller ett förhållande av något slag för att jag skulle lägga min energi på dem. Detta resulterade i att jag var sämst på att networka. Tolka inte detta fel nu, jag har aldrig varit självisk på något sätt, det är bara det att jag aldrig riktigt brydde mig om andra människor än dem som stod mig närmast förut. Detta är något som helt och hållet har ändrats hos mig. När jag började universitetet 2007 så fick jag ändra mitt sätt att handskas med människor. Jag bodde på campus, det fanns massvis med nya människor man kunde lära känna och det var väldigt viktigt att networka under den tiden. Det var svårt för mig i början men jag vill tro att jag förändrats och att det påverkat min karriär som jag haft/har efter mina studier. Jag kan verkligen relatera till citatet idag och det är jag verkligen glad över.

Something I’ve been thinking about for a long time is the thing with social networks. There are those who have huge social networks and there are those who have less to those with almost nothing. Why is that? I fell across an article that got me to think and in particular below quote;

“You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.” 
– Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People

It’s really true. If you asked me 9-10 years ago, the quote wouldn’t mean anything for me. Until I was about 20 years old I was very self-confident and thought people should be interested in me instead. I was never really interested in hearing anything about anyone. Perhaps because I was young and a little bit uncomfortable but that was my attitude towards people then. A family member, friendship or relationship of some kind was required for me to put my energy on them. This resulted in a bad networking in my daily life. Do not interpret this wrongly now, I’ve never been selfish in any way. It’s just that I never really bothered about other people before than those standing closest to me. This is something that has completely changed for me. When I started the university in 2007, I had to start changing my way of dealing with people. I lived on campus, a lot of new people you could get to know and it was very important to network during that time. It was very hard for me but I believe that I have changed and that it has helped me in my carrier after the studies. I can really relate to the quote today and I’m really happy about it.

TELL ME SOMETHING ABOUT YOURSELF

I artikeln skriver man om de 7 pelarna om vad som krävs för att möta eller lära känna en ny person. Att vara genuin, erbjuda hjälp, lägga märke till saker, lär känna deras vänner, ge aldrig upp om du försöker få kontakt med en person, skaffa riktiga vänner, förbi oförglömlig. Här har ni de 7 enkla pelarna att tänka på i skolan, på jobbet, på afterworken, på mötet, under resan, ja överallt. Det här kommer öka din sociala förmåga och du kommer ha ett rikt liv på många bekantskaper, stort nätverk och vem vet kanske till och med vänner? För vet ni vad, personliga relationer driver världen framåt. Låt oss sträva efter det, jag tänker göra det. 
Därmed tänker jag inte skriva en lista “10 saker ni inte visste om mig” eller dylikt, utan nu vill jag att ni berättar något om er själva så att jag kan lära känna er, mina läsare, lite mer. Håll det kort, eller långt, skriv 10 saker som jag inte vet om er, vad ni gillar, vad ni ogillar, familj, vänskap, relationer. Skriv precis vad ni vill. 

The article writes about the 7 pillars about what it takes to connect with a new person. Being genuine, offering help, noticing things, getting to know their friends, never giving up if you try to get in touch with someone, getting real friends, remain unforgettable. Here you have the 7 simple pillars to think about in school, at work, afterwork, at the meetings, during the vacation, yes everywhere. This will increase your social ability and you will have a rich life with many acquaintances, large networks and who knows maybe some new friends? You know that personal relationships run the world right? Let’s strive for it, I’m going to do so.
Therefore, I do not intend to write a list of “10 things you did not know about me” or something like that, but now I want you to tell something about yourself so that I can get to know you, my readers, a little bit more. Keep it short or long, write 10 things I don’t know about you, what you like, what you dislike, family, friendship, relationships.
Write exactly what you want.

Follow:
Share: