SKANDILOCK – NEW CARPET

SKANDILOCK – NEW CARPET

När vi bodde i Warszawa så ägde vi två skinnmattor, en i mönstret zebra och en i mönstret ko. Vi har sedan dess haft ett dussintal andra mattor och jag kan nu i efterhand tala om att det har varit slöseri med pengar. Båda mina skinnmattor har hållit i över 7 år. Slitaget började synas vid 6 års användning. Vi sålde därmed våra mattor innan vi flyttade till Sverige, och dessa verkar komma till användning även hos en annan familj. Bra investering med andra ord.

//When we lived in Warsaw we had two leather carpets, one in the patterned zebra and one in the patterned cow. Since then we have had dozens of other rugs and I can now say that there has been a waste of money. Both of my skins have lasted for over 7 years. You could see the usage at the year of 6. We therefore sold our rugs before we moved to Sweden, and these seem to come into use within another family as well. Good investment in other words.

THE CARPET

Förra helgen var jag därmed på jakt efter en ny matta till vårt DIY bord som vi fixade i ordning – se mer här! Jag hittade en ursnygg variant på Skandilock.com och klickade hem den med en gång! Det jag gillar med Skandilock är att de har en etik och miljö policy kring framtagandet av just skinn och får produkter. Läs mer om policyn -> här! Därför valde vi att lägga ett par tusen lappar extra istället för att köpa en mycket billigare variant och vara osäker på hur framtagandet har gått till. 

//Last weekend, I was looking for a new carpet for our DIY table that we fixed – see more here! I found a gorgeous variant on Skandilock.com and clicked it right away! What I like about Skandilock is that they have an ethics and environmental policy about the production of leather and sheep products. Read more about the policy -> here! Therefore, we chose to add a few thousands extra instead of buying a much cheaper variant and being unsure of how the development of the carpet was handled.

Follow:
Share: