ONE DAY LEFT!

ONE DAY LEFT!

Det är en dag kvar. Imorgon går första lasset, hela 32 kg. Haha! Jag flyttar först då mitt nya jobb väntar på mig den 1 juni, M kommer i juli. Herregud vad spännande det här ska bli. Jag börjar faktiskt bli lite nervös, inte för mitt nya jobb utan för att vi båda ska bosätta oss där, tillsammans. Det ska bli riktigt kul att se hur M kommer att trivas i Sverige. Det bästa av allt är att jag äntligen får uppleva svensk sommar igen, finns det något bättre än svensk sommar? Nu tänker jag givetvis inte på allt regn däremellan, jag är fortfarande i det positiva stadiet. Lukten av att grannen grillar en fredag gör att nästa granne börjar också grilla. Ta cykeln till sjön som ligger 5 min bort vid 18:00 snåret för ett kvällsdopp, utan att bli sönder-tutad av arga bilister som anser att du stör trafiken. Åka ut med syrrans båt och njuta av frisk luft och vattenstänk i ansiktet. Öppna dörren till huset och kliva rakt ut i gräset där ingen tidigare hund sprungit och skitit. Att det här är något som jag skulle längta till efter att ha bott i en storstad, det trodde jag inte. Jag börjar bli äldre märker jag.

//It’s one day left. Tomorrow, the first luggage is going, whole 32kg. Haha! I will be moving first since my new job is waiting for me on June 1st, M will join in July. Hello, how exciting is this going to be? I’m actually getting a little nervous, not for my new job, but for both of us to settle down over there. It will be so much fun to see how M will enjoy Sweden. Best of all, I will finally experience Swedish summer again, is there anything better than Swedish summer? Now, of course, I do not think of all the rain in between, I’m still in the positive stage. The smell of neighbor barbecuing on a Friday causes the next neighbor to start barbecuing too. Take the bike to the lake, which is 5 min away at 6:00 pm for an evening bath, without being torn by angry drivers who think you are disturbing the traffic. Go out with sister and their boat and enjoy fresh air and water splash on my face. Open the door to the house and step straight into the lawn where no previous dog has dropped something nasty. That this is something I would long for after living in a big city, I would never thought. I noticed that I’m getting older.

THE PACKING

Nu skulle jag inte skriva om vad det är jag längtar efter utan hur vår flytt egentligen går till. Vi har efter snart 4 år i Warszawa samlat på oss en hel del saker. Möbler, prylar, vespor, cyklar, bilar, husdjur you name it. Det innebär att det krävs en hel del logistik för att klara av denna flytt. Vi har under två intensiva veckor rensat och packat ned alla saker vi äger. Till vår hjälp har vi använt oss av enbart kartonger från IKEA då vi tycker att det är dem bästa kartongerna man kan handskas med vid en flytt. Varje kartong får nämligen inte vara för tung, det ska vara bärbart för oss båda. Vi har hamnat på 30 kartonger totalt. Vi har klart och tydligt markerat varje kartong vad dem innehåller och om det är ömtåligt. Allt ömtåligt har vi plastat in i bubbel-plast, eller vad det nu heter, och förhoppningsvis kommer inget att gå sönder under transporten! Hittills under vår ned packning har allt överlevt.

//The reason of this post was not to write what I am longing for but about the actual move. After almost 4 years in Warsaw, we have collected a lot of things. Furniture, gadgets, scooters, bicycles, cars, pets you name it. This means that a lot of logistics is needed to cope with this move. During two intensive weeks, we have cleansed and packed all the things we own. To our help, we have used only boxes from IKEA because we think they are the best that can be used when moving. Each box can’t be too heavy, it should be portable for both of us. We have reached 30 boxes in total. We have clearly marked each carton what it contains and if it is fragile. All delicate have been plastered into bubble-plastic, or what it’s called, and hopefully nothing will break during transport! So far, during our packing, everything has survived.

THE ACTUAL MOVE

Själva flytten med alla våra ägodelar sker i juni. Vi har hyrt en skåpbil som M skall lasta och köra till Sverige. Det blir 3 intensiva dagar för M då allt sker i raket fart! En dag för att packa skåpbilen, köra till Gdynia som ligger 4h från Warszawa, ta natt-färjan över till Sverige, köra upp till Småland som tar 2h för att sedan packa ut allt. Därefter är det dags att återvända till Warszawa samma dag med natt-färjan för att hinna med bröllop dagen efter. Som sagt, 3 väldigt intensiva dagar väntar i juni. Nu ska jag fortsätta att packa det sista inför imorgon, hoppas ni får en härlig söndag och på återseende i Sverige! 

//The actual move with all our belongings takes place in June. We have hired a van which M will load and drive to Sweden. There will be 3 intense days for M since everything happens at rocket speed! One day to pack the van, drive to Gdynia, located 4h from Warsaw, take the night ferry to Sweden, drive up to Småland which takes 2h and then unpack everything. Then it’s time to return to Warsaw the same day with the night ferry to catch up with the wedding the following day. As said, 3 very intense days awaits in June. Now I will continue to pack the last thing for tomorrow, hope you have a wonderful Sunday and see you in Sweden!

WHAT ABOUT LOUIE?

Det är många som frågat oss “Hur gör ni med Louie? Tar ni med honom?” Först och främst, är det någon som missat att Louie är vår bebis? Skulle ni lämna er bebis i ett annat land? Tror inte det. Han skall självklart med oss till Sverige, finns inga om och men här. Vi har redan fixat pass åt honom och han är mer än redo för att ta färjan över till Sverige. Han kommer säkert vara väldigt orolig under resan vilket gör ont i hjärtat, förhoppningsvis släpper han det så fort han landat hemma i Sverige. Har ni några tips på vad vi kan tänka på för att underlätta hans resa?

//There are many who asked us “What will you do with Louie? Do you bring him with you?” First of all, has anyone missed that Louie is our baby? Would you leave your baby in another country? I do not think so. He will of course come with us to Sweden. We have already made a passport for him and he is more than ready to take the ferry to Sweden. He will certainly be very worried during the trip, which hurts my heart, hopefully he will relax as soon as he arrived to the home in Sweden. Do you have any tips on what we can think of to facilitate his journey?

Om ni är nyfikna på varför vi flyttar till Sverige -> läs allt här! 
If you are curious about why we are moving to Sweden -> read it here!

Follow:
Share: