#blackmonday #czarnyprotest #blackprotest

Jag är nyss hemkommen från min första strejk någonsin. Jag har aldrig deltagit i protester eller demonstrationer tidigare men den här gången kunde jag bara inte låta bli. Idag har vi kvinnor strejkat och det har vi gjort genom att inte gå till jobbet eller skolan. Vi har alla klätt oss i svart och lämnat våra hem för att ge oss ut på gator och visa att vi är emot förslaget om en striktare abortlag. 

Polen har idag en abortlag där abort endast får utövas i fall av våldtäkt eller incest, vid allvarliga fosterskador eller när kvinnas liv eller hälsa är i fara. Nu vill man införa en ännu striktare lag som innebär i princip förbud mot all sorts abort. Det nya förslaget innebär också längre fängelsestraff, till exempel kan en kvinna få upp till 5 års fängelse om hon råkat få missfall.. Tänk er en kvinna som redan är mamma till 2 barn, är gravid med den tredje, har livshotande skador om hon väljer att föda, hon har inte rätt att göra abort för gör hon det riskerar hon att åka in i fängelse och lämnar sina 2 nuvarande barn utan någon mamma. Det är precis det dem vill föra in här i Polen. Jag skäms över att vara Polska idag.

Jag trodde att Polen var på rätt väg. Häromdagen läste jag att Polen är på 6:e plats i världen när det kommer till “den bästa platsen för en kvinna att arbeta på” – trots det är vi påväg mot ett mycket striktare Polen än någonsin där kvinnan inte kommer ha möjligheten att avgöra om sitt egna liv.


I just returned from my first strike ever. I have never taken part in protests or demonstrations before but this time I just couldn’t resist. Today women in Poland are on strike and we are doing it by not going to work or school. We all have dressed in black and left our home to go out on streets and demonstrate that we are against the proposal for a stricter abortion law.

Poland currently has an abortion law where abortion may be exercised only in cases of rape or incest, in severe birth defects or when the woman’s life or health is in danger. Now they want to impose an even stricter law which in practice prohibits any kind of abortion. The new proposal also means longer prison sentences, for example, a woman can get up to 5 years in prison if she suffered a miscarriage .. Imagine a woman who is already a mother of two children, is pregnant with the third, have life-threatening injuries if she chooses to give birth, she has no right to abortion, if she does go thru with abortion she is risking to go to jail and leaves her two existing children without a mother. This is what they want to change here in Poland. I am ashamed to be a Polish woman today.

I thought that Poland was on the right path. The other day I read that Poland is on the 6th place in the world when it comes to “the best place for a woman to work on” – but we are on our way to a much stricter Poland than ever where woman will not be allowed to have the opportunity to decide about their own lives.

Follow:
Share: